ÜNİTE-1: ATOMUN YAPISI

I. BÖLÜM: Atom ve Elektrik

II. BÖLÜM: Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

III. BÖLÜM: Kuantum (Dalga) mekaniğinin Tarihsel Gelişimi

IV. BÖLÜM: Atomun Kuantum Modeli

V.BÖLÜM: Bağıl Atom Kütlesi ve Mol Kavramı

ÇALIŞMA SORULARI

 

Ana Sayfa | 9.Sınıf Kimya | 10.Sınıf Kimya | 12.Sınıf Kimya | Periyodik Tablo | Birim Tablosu

| Sözlükler | Kişisel Gelişim | Gıda Güvenliği | Dergiler  | BiyografiE-Mail •

KİMYA 10

 

 

 PayPal'a kaydolun ve kredi kartı ödemelerini kabul etmeye anında başlayın.

 

Kimya Öğretmeni | Esat Mehmet GÖÇERİ

I. ÜNİTE :ATOMUN YAPISI

A. Ünitenin Amacı

        Öğrenciler, ilköğretim Fen ve Teknoloji ile 9.sınıf Kimya derslerinde atomun varlığı fikrini ve atom altı parçacıkları öğrendiler.

       Bu ünitede, elektronun keşfinden itibaren atomun yapısını açıklamaya yönelik modeller, tarihsel gelişimine uygun olarak verilmiştir. Ayrıca maddenin elektrikle etkileşmesinin atom altı parçacıkların varlığı ile ilişkilendirilmesi, kütle, mol sayısı, bağıl atom kütlesi kavramlarına da vurgu yapılarak öğrencilerden bu kavramları içeren problemler çözmeleri beklenmektedir.

PayPal'a kaydolun ve kredi kartı ödemelerini kabul etmeye anında başlayın.

 B. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları

Konu Başlıkları ve Ünite Kavramları

 

 Konu ile ilgili açıklamalar

1.     Atom ve Elektrik

Atomun elektronik yapısı anlatılacak,atomun nötralliği üzerinde durulacak

a)    Elektroliz :

Elektroliz olayı kısaca anlatılacak

 

b)    Faraday elektroliz kanunları

 

 

Faraday kanunları üzerinde durulacak, hesaplamalar yapılacak.

 

 

c)     Elektron

Elektronun varlığının açıklanmasında tarihi süreç üzerinde durulacak. Elektronun yük ve

kütlesinin bulunmasıyla ilgili araştırmalarda bahsedilecek. (Thomson ve Milikan deneylerinin bağıntıları verilmeyecektir.) Milkan deneyini anlatan okuma parçası verilecek. (Moseley deneyleri ve kütle spektrometresi işlenirken matematiksel ayrıntılara girilmeyecek.)

d)    Proton

Atomun çekirdek yükünün deneysel olarak nasıl belirlendiği konusu verilecek.

2.     Atom Modellerinin Tarihsel

Gelişimi

 

 

a)    Thomson atom Modeli

Thomson Atom modelinin Rutherfort atom modeliyle nasıl geçersiz hale geldiği konusu üzerinde durulacak.

b)    Rutherfort Atom modeli

Çok kısa anlatılacak

c)     Elektromanyetik ışın

Elektro manyetik ışınlar ve görünür bölge ışınları anlatılacak

d)    Frekans, Dalga boyu,

Dalga sayısı, Genlik,

Spektrum

 Işığın elektromanyetik dalga ve foton modeli anlatılacak.

e)     Hidrojen atom

spektrumu, Işın absorpsiyonu, Işın emisyonu

 Hidrojenin emisyon/absorsiyon hatlarının elektronun enerji alıp  vermesi temelinde açıklanması. Hidrojen atom spektrumunun neden çizgisel olduğu ve bu çizgilerin neden seriler halinde bulunduğu üzerinde durulacak.

 

f)     Bohr Atom Modeli

Bohr atom modeliyle birlikte atomların ışı soğurma/yayma özellikleri anlatılacak. Bu konuda hesaplamalara girilmeyecek ancak

E=-2,18 10-18 Z2/n2 jule bağıntısı verilecektir.

3.     Kuantum Mekaniğinin

Gelişimi

 

 

 

a)Kuantum Hipotezi

Dalga ve tanecik özelliğinin atom altı taneciklerin doğası olduğu konusu üzerinde durulacak.

De Brogle hipotezinin sözel ve matematik formu irdelenecek elektrona ait dalgaların frekans ve dalga boyu hesaplamalarına örnekler verilecek (E=h.ν). Davidson-Germer deneyi kısaca verilecek. Heisembergin belirsizlik ilkesi kısaca anlatılacaktır.

4.     Atomun Kuantum Modeli

 

Schrödinger denklemi hakkında denklem bağıntısına girilmeden kısa bilgi verilecek.

 

a) Orbital

Orbitalle ilgili geniş bilgi verilecek. Yörünge kavramının kullanılmamasına dikkat edilecek.

Elektronların orbitallere dağılımı ve temel-uyarılmış hal üzerinde durulacak.

5. Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı

ve Mol Kavramı

 

a)    Bağıl atom kütlesi

Bağıl atom kütlesi fikrinin tarihsel süreci açıklanacak.

b)    Atom kütlesi

Akb cinsinden atom kütlesi tanımı verilecektir.

c)     Avogadro sayısı

Avagadro sayısı üzerinde durulacak

d)    İzotop

İzotop kavramı üzerinde durulacak

 

e)     Kütle spektrometresi

İzotopların taspit edilmesi konusunda detaylara inilmeden kütle spektrometresinden

bahsedilecek.

f)     Mol

Mol kavramı ayrıntılı olarak hesaplanacak

g)     Mol kütlesi

Elementlerin mol kütlelerinin tam sayıdan sapması konusu anlatılacak.

 

      Sayfa başına dön

Ana Sayfa | 9.Sınıf Kimya | 10.Sınıf Kimya | 12.Sınıf Kimya | Periyodik Tablo | Birim Tablosu

| Sözlükler | Gıda Güvenliği | Katalizör Dergisi | Biyografi | E-Mail •